Kutu açılışı

Thermogusto’yu nasıl kullanıma hazırlayacağınızı öğrenin!

Cihazı kullanıma
hazırlama

Cihazı prize takma, açma,
wifi bağlama gibi kurulum adımlarını
öğrenin.

Kurulum ve kullanım talimatı
kitapçığı PDF indir